Andres Aasheim: Spennende tider

Aasheim peker i sin artikkel på at kommunehelsetjenesten er pålagt å drive folkehelsearbeid, men at det må skje.
Forfatteren er fysioterapeut og arbeider hos Fylkeslegen i Troms.
Fokus i folkehelsearbeidet er dreid fra diagnoser til livsstil. Viktigheten av fysisk aktivitet har nå festet seg både hos fagfolk og politikere.
Forfatteren er fysioterapeut og arbe

Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez