Category Archives for Fysioterapi

Andres Aasheim: Spennende tider

Aasheim peker i sin artikkel på at kommunehelsetjenesten er pålagt å drive folkehelsearbeid, men at det må skje.
Forfatteren er fysioterapeut og arbeider hos Fylkeslegen i Troms.
Fokus i folkehelsearbeidet er dreid fra diagnoser til livsstil. Viktigheten av fysisk aktivitet har nå festet seg både hos fagfolk og politikere.
Forfatteren er fysioterapeut og arbe

Trening på gul resept

Dette er et prosjekt som Buskerud Fylkes-kommune, Ål kommune og Hol kommune samarbeider om. Idrettslagene i begge kommuner er også med som samarbeids-partner. Geilo IL er min arbeidsgiver. Målsettingen til prosjektet er å bidra til økt oppmerksomhet og bevisstgjøring om betydningen av fysisk aktivitet.

Gjennom en slik bevisstgjøring er målsettingen at det både i og etter prosjektperioden skal legges til rette for lavterskeltilbud der fysisk
aktivitet er middelet, men der målet er lokalt engasjement og mestring og velvære for den enkelte deltager. I første omgang har vi derfor begynt med trening på GUL RESEPT. Leger og fysioterapeuter skriver ut resepter til
sykmeldte, uføretrygdede, pasienter på attføring, rehab.pasienter og pasienter som er
i faresonen for å utvikle livstidssykdommer. Dette er etter en modell Frisklivsentralen på Modum har brukt i 7-8 år.

Det er dannet 2 treningsgrupper i hver kommune, en på dagtid og en på kveldstid. Det er oppmøteplikt på treningen, og brukerne må gi beskjed om de ikke kommer. Har de ikke møtt opp på et par ganger, ringer jeg for
å høre. Gjennom den gule resepten får også deltagerne en gratis gåtest som tester
kondisjonen. Denne prøver vi å gjennom

 

Av fysioterapeut Stine Thallaug