Category Archives for Helse & samfunn

En halvtimes daglig mosjon er nok for å oppnå betydelig helsegevinst

Dagfinn Høybråten Eidsvolls“Regelmessig fysisk aktivitet
gir veldokumenterte helsefordeler – faktisk viser nyere forskning
at fysisk inaktivitet er en risikofaktor for sykdom og uhelse på linje med røyking. Faglige anbefalinger erat en halvtimes daglig mosjon er nok for å oppnå betydelig helsegevinst. Det skal med andre ord mindre til enn de fleste tror! Og det kreves ikke mer enn de aller fleste kan rydde plass til”.

– Utdrag fra tale av helseminister Dagfinn Høybråten Eidsvolls plass 2. mai ved åpning av Sykle-til-jobben-aksjonen 2002.

Skapt for bevegelse!

Allerede for 2400 år siden skrev legekunstens far, Hippokrates: «Det er ikke nok å spise for å holde mennesket friskt, det må også mosjonere. For på tross av at mat og mosjon har motsatte kvaliteter, arbeider de sammen for å fremme helse».
Les artikler i vårt nettsted fra fysioterapeut ved Roald Bahr, professor dr.med, Norsk Idrettshøyskole , nestleder i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.