Category Archives for Hva skjer?

Gode eksempler fra hele landet

September 2002. Ved Plassen skole i Alvdal og Berger skole i Rendalen har Astrid Noreng Sjølie gjennomført prosjektet “Jeg gikk en tur”. Skolen ville gjøre noe for å kompensere mangelen på aktiv skolevei.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet SEF

SEF er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår ernæring, fysisk aktivitet og helse. Hovedoppgaven er å gi faglige råd og vurderinger til offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, helse- og sosialtjeneste, skoleverket, arbeidslivet, frivillige organisasjoner, storhusholdninger, matvarebransjen, dagligvarehandelen, media og forbrukerne.

Frisklivssentralen på Modum

“At antall deltagere pr uke har økt fra ca 30 i 1996 til ca 350 i 1998 er et tegn på at vi har lykkes i å skape større interesse og mulighet for fysisk aktivitet for målgrupper som har behov for det.”