Category Archives for Idrett

Idrettsfysioterapi, fysisk aktivitet og trening

knutjhHva er idrettsfysioterapi og innen hvilke fagområder benytter fysioterapeuter seg av prinsipper hentet fra idrettsfysioterapien? Har vi i dag noe dokumentasjon for tiltakene som benyttes innen både det forebyggende arbeidet og i rehabiliteringsarbeidet?

Knut Jæger Hansen er leder av Faggruppen for idrettsfysioterapi. Norsk Idrettsmedisinsk institutt, Oslo.