Fysisk aktivitet – en nøkkel til sinnsro

– Truer folks helse

Dagbladet 12.02.2003 Stortingsrepresentanter bør slutte med ukritisk markedsføring av omstridte slankedietter og e-sigaretter. Det er beskjeden fra ernæringseksperter til Anita Apelthun Sæle og Carl I. Hagen. Link til oppslaget i Dagbladet.

Vi kommenterer

Fysioterapeutene er kritiske til ensidig fokus på brød og slanking
Ernæringseksperter har med rette satt fokus på ukritisk markedsføring av omstridte slankedietter. Oppslaget i Dagbladet 12.02 viser til den reklame som kjente politikere gir en spesiell slankediett.

Fysioterapeutene mener at mediene i for stor grad retter søkelyset mot brød og slanking. Det er dokumentert fra mange hold at fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidas store helseproblem.

Fysioterapeutene arbeider aktivt for å øke interesse for bevegelse og fysisk aktivitet. Norsk Fysioterapeutforbunds prosjekt “Beveg-Deg” har utviklet råd og veiledning til inspirasjon og motivasjon for ulike målgrupper.
Nettstedet www.beveg-deg.no samler de fleste aktiviteter og tiltak som er iverksatt for å bedre folkehelsen gjennom bevegelse og fysisk aktivitet.

Bedre tjukk og sprek enn slank og slapp.
Få tar inn over seg det faktum at fysisk aktivitet virker. Uansett alder er helsegevinsten stor.

Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez