Kan unge kvinner trene seg til et sterkere skjelett?

Bakgrunn

Det er viktig å identifisere faktorer som kan vedlikeholde eller øke beinmineraltettheten i løpet av de premenopausale år, da høy beinmineraltetthet ved menopause kan redusere risikoen for osteoporotiske brudd senere i livet. Forskning har i de senere år satt søkelys på at fysisk aktivitet er en av de viktigste faktorene med hensyn til dette. I denne oversikten blir det lagt vekt på hvordan fysisk aktivitet påvirker beinmineraltettheten hos premenopausale kvinner.

Resultater

Forskning tyder på at vektbærende aktiviteter som medfører en høy meknisk belastning på skjelettet kan både vedlikeholde og øke beinmineraltettheten, særlig i den belastede knokkel, hos premenopausale kvinner. Lav til moderat intensiv trening samt ikke-vektbærende aktiviteter er vist å ha mindre eller ingen innvirkning på beinmineraltettheten.

Les mer i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 21/2002

 

Artikkel av Monica Klungland Torstveit  i Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez