Mot i brystet … stål i ben og armer?

Det forebyggende og helsefremmende
arbeidet blant barn og unge må styrkes betydelig i vårt samfunn. Dette fremgår av Legeforeningens tredje statusrapport om situasjonen i helsetjenesten.

Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez