Trening på gul resept

Dette er et prosjekt som Buskerud Fylkes-kommune, Ål kommune og Hol kommune samarbeider om. Idrettslagene i begge kommuner er også med som samarbeids-partner. Geilo IL er min arbeidsgiver. Målsettingen til prosjektet er å bidra til økt oppmerksomhet og bevisstgjøring om betydningen av fysisk aktivitet.

Gjennom en slik bevisstgjøring er målsettingen at det både i og etter prosjektperioden skal legges til rette for lavterskeltilbud der fysisk
aktivitet er middelet, men der målet er lokalt engasjement og mestring og velvære for den enkelte deltager. I første omgang har vi derfor begynt med trening på GUL RESEPT. Leger og fysioterapeuter skriver ut resepter til
sykmeldte, uføretrygdede, pasienter på attføring, rehab.pasienter og pasienter som er
i faresonen for å utvikle livstidssykdommer. Dette er etter en modell Frisklivsentralen på Modum har brukt i 7-8 år.

Det er dannet 2 treningsgrupper i hver kommune, en på dagtid og en på kveldstid. Det er oppmøteplikt på treningen, og brukerne må gi beskjed om de ikke kommer. Har de ikke møtt opp på et par ganger, ringer jeg for
å høre. Gjennom den gule resepten får også deltagerne en gratis gåtest som tester
kondisjonen. Denne prøver vi å gjennom

 

Av fysioterapeut Stine Thallaug

En halvtimes daglig mosjon er nok for å oppnå betydelig helsegevinst

Dagfinn Høybråten Eidsvolls“Regelmessig fysisk aktivitet
gir veldokumenterte helsefordeler – faktisk viser nyere forskning
at fysisk inaktivitet er en risikofaktor for sykdom og uhelse på linje med røyking. Faglige anbefalinger erat en halvtimes daglig mosjon er nok for å oppnå betydelig helsegevinst. Det skal med andre ord mindre til enn de fleste tror! Og det kreves ikke mer enn de aller fleste kan rydde plass til”.

– Utdrag fra tale av helseminister Dagfinn Høybråten Eidsvolls plass 2. mai ved åpning av Sykle-til-jobben-aksjonen 2002.

Om prosjektet “Et mer inkluderende arbeidsliv”

Den 3. oktober 2001 inngikk sosialministeren og arbeids- og administrasjonsministeren, på vegne av regjeringen, en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet (LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved AAD og Akademikerne). Avtalen er inngått for en prøveperiode på vel fire år, fra 03.10.01 til 31.12.05.
I etterkant har 20 andre organisasjoner sluttet seg til avtalen. NFF er en av disse organisasjonene.

Gröna kvarter betyder fler motionärer

November 24, 2014

ut_logga-150

Om naturen nära bostaden var trevlig och njutbar så ökade den fysiska aktiviteten med 50 procent. Mer triviala förhållanden som tung trafik och gatljus verkade däremot inte spela någon tydlig roll. En park i närheten av bostaden ökade den fysiska aktiviteten med 100 procent. Närhet till parker spelade större roll än närhet till joggingspår, som endast ökade aktiviteten med 60 procent.

Anbefalinger vedr. fysisk aktivitet

October 4, 2014

sundhedsstyrelsen

Den danske Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive minst 30 minutter av moderat intensitet, helst alle ukens dager. De 30 minuttene kan deles opp i mindre perioder, f.eks. 15 minutter om morgenen og 15 minutter senere, eller 3 ganger 10 minutter i løpet av dagen.

Idrettsfysioterapi, fysisk aktivitet og trening

knutjhHva er idrettsfysioterapi og innen hvilke fagområder benytter fysioterapeuter seg av prinsipper hentet fra idrettsfysioterapien? Har vi i dag noe dokumentasjon for tiltakene som benyttes innen både det forebyggende arbeidet og i rehabiliteringsarbeidet?

Knut Jæger Hansen er leder av Faggruppen for idrettsfysioterapi. Norsk Idrettsmedisinsk institutt, Oslo.